O firmie

DOKUMENTUS WAM pod tą firmą działalność prowadzi Waldemar Markiewicz dyplomowany archiwista absolwent Wydziału Historii – specjalność archiwistyka – Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Od 1996 roku Waldemar Markiewicz zdobywał praktykę i doświadczenie jako pracownik Archiwum Państwowego w Poznaniu Oddział w Gnieźnie, następnie w prywatnych archiwach, by od 2009 roku prowadzić działalność pod firmą DOKUMENTUS WAM

  • Studia podyplomowe z zakresu bezpie-czeństwa i higieny pracy – 2008 r.
  • Aktualne szkolenie dla pracowników służb bezpieczeństwa i higieny pracy – 2013 r.